Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: VII/92/19

uchwała nr VII/92/19

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Generalną Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na współfinansowanie zadania pn. „Budowa tunelu pod linią kolejową wraz z dojazdami w ciągu DK 71 w Pabianicach”

Status Obowiązująca

uchwała nr: VII/91/19

uchwała nr VII/91/19

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Pabianice na rok 2019

Status Obowiązująca

uchwała nr: VII/90/19

uchwała nr VII/90/19

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Status Obowiązująca

uchwała nr: VII/89/19

uchwała nr VII/89/19

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do składu Pabianickiej Rady Pożytku Publicznego w Pabianicach

Status Obowiązująca

uchwała nr: VII/88/19

uchwała nr VII/88/19

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Pabianicach do Miejskiej Rady Seniorów

Status Obowiązująca

uchwała nr: VII/87/19

uchwała nr VII/87/19

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw przyznawania nagrody Rady Miejskiej w Pabianicach dla najzdolniejszych uczniów, mieszkańców Gminy Miejskiej Pabianice

Status Obowiązująca

uchwała nr: VII/86/19

uchwała nr VII/86/19

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na wymianę węglowych źródeł ciepła

Status Obowiązująca

uchwała nr: VII/85/19

uchwała nr VII/85/19

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie sprzedaży 1/2 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 97 położonego w Pabianicach przy ul. Łaskiej 96

Status Obowiązująca

uchwała nr: VII/84/19

uchwała nr VII/84/19

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty

Status Obowiązująca

uchwała nr: VII/83/19

uchwała nr VII/83/19

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty

Status Obowiązująca

uchwała nr: VII/82/19

uchwała nr VII/82/19

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Pabianice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.

Status Obowiązująca

uchwała nr: VII/81/19

uchwała nr VII/81/19

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Pabianice

Status Obowiązująca

uchwała nr: VII/80/19

uchwała nr VII/80/19

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXVI/314/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Pabianice

Status Obowiązująca

uchwała nr: VII/79/19

uchwała nr VII/79/19

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2019-2035

Status Obowiązująca

uchwała nr: VII/78/19

uchwała nr VII/78/19

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019 r.

Status Obowiązująca

uchwała nr: VII/77/19

uchwała nr VII/77/19

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2019 r. na zadanie inwestycyjne

Status Obowiązująca

uchwała nr: VII/76/19

uchwała nr VII/76/19

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Pabianic.

Status Obowiązująca

uchwała nr: VII/75/19

uchwała nr VII/75/19

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach

Status Obowiązująca

uchwała nr: VI/74/19

uchwała nr VI/74/19

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu RPO nr RPLD.09.02.01-10-A020/18 w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie IX.2.1 pod tytułem „Nie ma jak rodzina… – pabianicki program usług wspierających”

Status Obowiązująca

uchwała nr: VI/73/19

uchwała nr VI/73/19

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie powołania Skarbnika Miasta Pabianic

Status Obowiązująca

uchwała nr: VI/72/19

uchwała nr VI/72/19

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie odwołania skarbnika miasta Pabianic

Status Obowiązująca

uchwała nr: VI/71/19

uchwała nr VI/71/19

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2019-2035

Status Obowiązująca

uchwała nr: VI/70/19

uchwała nr VI/70/19

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019 r.

Status Obowiązująca

uchwała nr: VI/69/19

uchwała nr VI/69/19

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2019 r.

Status Obowiązująca

uchwała nr: VI/68/19

uchwała nr VI/68/19

jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VIII/88/15 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Pabianic oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego poz. 2916 z dnia

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij