Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

 

 Wydziały UM

USC Urząd Stanu Cywilnego
SM Straż Miejska

OR

Wydział Organizacyjny

SO Wydział Spraw Obywatelskich
FP
Wydział Finansów i Planowania
IGP Wydział Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej
GN Wydział Gospodarki Nieruchomościami
EKS Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
RP Wydział Rozwoju i Promocji
FZ Wydział Funduszy Zewnętrznych

 

Biura i Zespoły

BRM Biuro Rady Miejskiej

BOI

Biuro Obsługi Interesanta

IN Pion Ochrony Informacji Niejawnych

 

Samodzielne stanowiska

IN Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
AW Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

ZP

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

P Stanowisko Radcy Prawnego Urzędu