Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w lipcu 2014 roku
Zarządzenie nrz dniaw sprawiestatus
166/2014/P 2014-07-03 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2014 r. obowiązujące
167/2014/P 2014-07-03 ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Pabianice obowiązujące
168/2014/P 2014-07-04 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Grabowej 26, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice nieobowiązujące utraciło moc Zarządzeniem Nr 281/2017/P
169/2014/P 2014-07-04 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Karniszewickiej 23, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice obowiązujące
170/2014/P 2014-07-04 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Grabowej 24, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice obowiązujące
171/2014/P 2014-07-04 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Kamiennej 28A, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice obowiązujące
172/2014/P 2014-07-04 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Moniuszki 32, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice obowiązujące
173/2014/P 2014-07-08 wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice obowiązujące
174/2014/P 2014-07-08 zmian budżetu miasta Pabianic na 2014 r. zmienione
Zarządzeniem Nr 188/2014/P
175/2014/P 2014-07-10 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
176/2014/P 2014-07-10 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
177/2014/P 2014-07-10 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Odrodzenia 6 w Pabianicach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
178/2014/P 2014-07-10 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Kazimierza 12 w Pabianicach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
179/2014/P 2014-07-10 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 położonej w budynku przy ul. Kościuszki 17 w Pabianicach obowiązujące
180/2014/P 2014-07-10 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Jana Pawła II 18 w Pabianicach wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
181/2014/P 2014-07-10 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Szarych Szeregów 5 w Pabianicach wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
182/2014/P 2014-07-10 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Odrodzenia 7 w Pabianicach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
183/2014/P 2014-07-10 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Kazimierza 12 w Pabianicach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
184/2014/P 2014-07-16 tworzenia Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz) na terenie miasta Pabianice obowiązujące
185/2014/P 2014-07-17 zmian budżetu miasta Pabianic na 2014 r. obowiązujące
186/2014/P 2014-07-17 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
187/2014/P 2014-07-17 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
188/2014/P 2014-07-22 zmiany Zarządzenia Nr 174/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2014 r. obowiązujące
189/2014/P 2014-07-22 zmian budżetu miasta Pabianic na 2014 r. obowiązujące
190/2014/P 2014-07-22 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2014 r. obowiązujące
191/2014/P 2014-07-22 wydzierżawienia w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice obowiązujące
192/2014/P 2014-07-22 zmian budżetu miasta Pabianic na 2014 r. obowiązujące
193/2014/P 2014-07-23 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej. obowiązujące
194/2014/P 2014-07-30 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2014 r. obowiązujące
195/2014/P 2014-07-30 zmian budżetu miasta Pabianic na 2014 r. obowiązujące
196/2014/P 2014-07-31 wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice. obowiązujące