Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w styczniu 2011 roku
Zarządzenie nrz dniaw sprawiestatus
1/2011/P 2011-01-08 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
2/2011/P 2011-01-13 zbycia w drodze bezprzetargowej udziałów w wysokości 281/1000, 170/1000 i 170/1000 cz. nieruchomości zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Zgoda 16 stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice. obowiązujące
3/2011/P 2011-01-14 zmiany zarządzenia Nr 65/2009/IV Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 03 kwietnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej do oceny wniosków o zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. obowiązujące
4/2011/P 2011-01-19 zmiany zarządzenia Nr 75/2010/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 2 kwietnia 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości nie zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Stary Rynek 19, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice. obowiązujące
5/2011/P 2011-01-19 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości nie zabudowanych położonych w Pabianicach przy ul. Nastrojowej 9, ul. Nastrojowej 13, ul. Nastrojowej 15, stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice. obowiązujące
6/2011/P 2011-01-24 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej. obowiązujące
7/2011/P 2011-01-26 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości nie zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Glebowej 42, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice. obowiązujące
8/2011/P 2011-01-26 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości nie zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Glebowej 44, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice. obowiązujące
9/2011/P 2011-01-27 zmiany załączników do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujące