Pabianice znajdują się w aglomeracji łódzkiej. Stanowią  zarazem centrum 120-tysięcznego powiatu. Funkcjonują tutaj najważniejsze dla społeczności instytucje i urzędy. Miasto liczy 66 tys. mieszkańców i obejmuje obszar 33 km2. Dogodne położenie w środku Polski, w pobliżu autostrad, linii kolejowych i autobusowych oraz portu lotniczego Łódź-Lublinek,  sprzyja wszechstronnej aktywności gospodarczej i szeroko pojętej współpracy.

Miasto  szczyci się unikalnym układem urbanistycznym, świadczącym o bogatej przeszłości. Renesansowe budowle sąsiadują z XIX-wiecznymi fabrykami i pałacami przemysłowców. Udanej rewitalizacji podlegają dawna zabudowa, np. Fabryka Wełny i miejsca wypoczynku, np. park J. Słowackiego. Rekreacji i uprawianiu sportu służą m.in. hala tenisowa, pływalnia kryta, kąpielisko, stadion, pole golfowe. W mieście występuje przemysł chemiczny, spożywczy, elektromaszynowy, odzieżowy, drzewny. Rozwija się rzemiosło. Powstają centra handlowo-usługowe, banki i hotele. Przyjazne miasto nad rzeką Dobrzynką jest otwarte dla inwestorów i gości z kraju, i zagranicy.

Stosunkowo niewielkie miasto zapewnia komfort i bezpieczeństwo. Stwarza warunki do pracy, nauki, twórczości artystycznej, wychowywania dzieci. Mamy do czynienia z bliskimi relacjami społecznymi, nieśpiesznym trybem życia, chęcią niesienia pomocy, przywiązaniem do lokalnych tradycji, zaangażowaniem na rzecz wspólnoty. Jednocześnie w każdej chwili możemy korzystać  z przebogatej oferty, jaka gwarantuje wielka Łódź. Urok średniej wielkości miasta splata się nierozerwalnie z atrakcjami metropolii.