Stawki opłaty na 2015 r. nie zostały zmienione i obowiązują takie jak w latach ubiegłych (określone w uchwale Rady Miejskiej w Pabianicach nr XXXV/428/12 z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów).
Rada Miejska Pabianic ww. uchwałą  zwolniła z opłaty:

  1. posiadanie psa wziętego ze Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach,
  2. posiadanie szczeniąt do 3-go miesiąca życia,
  3. na okres dwóch lat  podatkowych -  posiadanie psa poddanego zabiegowi sterylizacji (kastracji) albo zabiegowi czipowania,
  4. na okres trzech lat  podatkowych -  posiadanie psa poddanego  zabiegowi sterylizacji i czipowania, albo kastracji i czipowania.[start] [koniec]