Stawki podatku rolnego na 2016 r. zostały przez ustawodawcę obniżone i wynoszą:

  • od gruntów gospodarstwa rolnego – 134,375 zł od 1 ha przeliczeniowego,
  • od gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego – 268,75 zł od 1 ha fizycznego.


Uwaga!!!

Wzory formularzy deklaracji zostały zmienione.

Formularze są do pobrania w formie interaktywnej.[start] [koniec]