Stawki podatku rolnego na 2015 r. zostały przez ustawodawcę obniżone i wynoszą:

  • od gruntów gospodarstwa rolnego – 153,425 zł od 1 ha przeliczeniowego,
  • od gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego – 306,85 zł od 1 ha fizycznego.

Formularze są do pobrania w formie interaktywnej.[start] [koniec]