Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w lutym 2008 roku
Zarządzenie nrz dniaw sprawiestatus
16/2008/V 2008-02-04 ustalenia wysokości świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2008 roku. obowiązujące
17/2008/V 2008-02-04 powołania Zespołu do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze aplikanta w Straży Miejskiej w Pabianicach obowiązujące
18/2008/V 2008-02-05 powołania Zespołu do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor w wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Pabianicach obowiązujące
19/2008/V 2008-02-05 powołania Zespołu do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- młodszy referent w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Pabianicach. obowiązujące
20/2008/V 2008-02-05 powołania Zespołu do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Pabianicach obowiązujące
21/2008/V 2008-02-07 zmiany nieruchomości zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Konstantynowskiej 38- ul. Partyzanckiej 59/69 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Pabianicach przy ul. Sejmowej 1, ul. Sejmowej 3, ul. Partyzanckiej 59/69, ul. Konstantynowskiej 38 i własności naniesień budowlanych na nich zlokalizowanych. obowiązujące
22/2008/V 2008-02-08 zmiany zarządzenia nr 262/2007/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części nieruchomości gruntowych obowiązujące
23/2008/V 2008-02-08 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 w ustawie prawo zamówień publicznych na /Wykonanie nawierzchni asfaltowej na przygotowanej podbudowie na ul. P. Skargi/ obowiązujące
24/2008/V 2008-02-08 powołania Komisji do spraw stypendiów sportowych oraz nagród sportowych Rady Miejskiej w Pabianicach obowiązujące
25/2008/V 2008-02-11 opracowania układu wykonawczego budżetu miasta Pabianic na 2008 rok obowiązujące
26/2008/V 2008-02-11 powołania Zespołu ds. Biblioteki Multimedialnej w Pabianicach obowiązujące
27/2008/V 2008-02-11 powołania Komisji Przetargowej do ceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 w ustawie prawo zamówień publicznych na: Prowadzenie obsługi szaletów miejskich przy ul. Łaskiej 35 i Kilińskiego 5 obowiązujące
28/2008/V 2008-02-11 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 w ustawie prawo zamówień publicznych na : Konserwację i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta Pabianic. obowiązujące
29/2008/V 2008-02-15 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2008r. obowiązujące
30/2008/V 2008-02-15 sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
31/2008/V 2008-02-15 sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowych. obowiązujące
32/2008/V 2008-02-15 sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowych. obowiązujące
33/2008/V 2008-02-15 sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowych. obowiązujące
34/2008/V 2008-02-15 sprzedaży nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Kolejowej 7b- dz. nr.70/1 na rzecz użytkowania wieczystego. obowiązujące
35/2008/V 2008-02-15 lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej obowiązujące
36/2008/V 2008-02-20 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 38, ul. Świerkowej 2, ul. Żniwnej 12, ul. Żniwnej 14, ul. Armii Krajowej 13, ul. Myśliwskiej 58c, ul. 20Stycznia 28 róg ul. Nawrockiego, ul. Warszawskiej 84b, ul. Warszawskiej 56, ul. Żelaznej 50, ul. Żeromskiego 17, ul. Bocznej 15. obowiązujące
37/2008/V 2008-02-20 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 w ustawie prawo zamówień publicznych obowiązujące
38/2008/V 2008-02-20 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 w ustawie prawo zamówień publicznych na wykonanie operatów szacunkowych obowiązujące
39/2008/V 2008-02-20 powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: wykonanie inwentaryzacji budowlanych obowiązujące
40/2008/V 2008-02-21 powołania Zespołu do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze -podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Pabianicach obowiązujące
41/2008/V 2008-02-26 sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej położonej w Pabianicach stanowiącej dawny ślad ulicy Potokowej - dz. nr 14/12, 14/13, 14/14 na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych obowiązujące
42/2008/V 2008-02-26 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2008 r. obowiązujące
43/2008/V 2008-02-27 zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 lutego 2008r. Nr 39/2008/V w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na wykonanie inwentaryzacji budowlanych obowiązujące
44/2008/V 2008-02-27 zmiany zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic:- z dnia 20 lutego 2008r. Nr 37/2008/V w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 w ustawie prawo zamówień publicznych na wykonywanie robót geodezyjnych;- z dnia 20 lutego 2008r. Nr 38/2008/V w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 w ustawie prawo zamówień publicznych na wykonanie operatów szacunkowych; obowiązujące
45/2008/V 2008-02-28 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2008 r. obowiązujące