Prezydent Miasta Pabianic Grzegorz MackiewiczPrezydent Miasta Pabianic
Grzegorz Mackiewicz

95-200 Pabianice
ul. Zamkowa 16
II piętro, pokój nr 20

tel. +48 42 22 54 675
  +48 42 22 54 615
fax +48 42 22 54 669
   
e-mail:  gmackiewicz@um.pabianice.pl

 

Prezydent Miasta Pabianic Grzegorz Mackiewicz zastrzega sobie nadzór nad pracą i realizacją zadań:

 1. Biura Rady Miejskiej;
 2. Wydziału Inwestycji i Eksploatacji;
 3. Wydziału Ochrony Środowiska;
 4. Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych oraz Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych;
 5. Urzędu Stanu Cywilnego;
 6. Straży Miejskiej;
 7. Zespołu Inżyniera Miasta;
 8. Zespołu Radców Prawnych;
 9. Zespołu Audytu i Kontroli Wewnętrznej;
 10. Samodzielnego stanowiska ds. bezpieczeństwa i higieny pracy;
 11. Rzecznika prasowego Prezydenta Miasta;
 12. Doradcy Prezydenta Miasta ds. nadzoru właścicielskiego.