Prezydent Miasta Pabianic Grzegorz MackiewiczPrezydent Miasta Pabianic
Grzegorz Mackiewicz

95-200 Pabianice
ul. Zamkowa 16
II piętro, pokój nr 20

tel.: +48 42 22 54 675
+48 42 22 54 615
fax: +48 42 22 54 669
e-mail: g.mackiewicz@um.pabianice.pl

Prezydent Miasta Pabianic Grzegorz Mackiewicz zastrzega sobie nadzór nad pracą i realizacją zadań:

 1. Biura Rady Miejskiej;
 2. Wydziału Ochrony Środowiska;
 3. Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
 4. Wydziału Urbanistyki;
 5. Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych;
 6. Urzędu Stanu Cywilnego;
 7. Straży Miejskiej;
 8. Biura Kart Miejskich;
 9. Radcy Prawnego;
 10. Zespołu Audytu Wewnętrznego;
 11. Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych;
 12. Inspektora Ochrony Danych;
 13. Rzecznika prasowego Prezydenta Miasta;
 14. Samodzielnego stanowiska ds. kontroli wewnętrznej;
 15. Samodzielnego stanowiska ds. kontroli zarządczej;
 16. Samodzielnego stanowiska ds. bezpieczeństwa i higieny pracy;
 17. Samodzielnego stanowiska ds. nadzoru właścicielskiego;
 18. Miejskiego Zakładu Pogrzebowego.