Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w styczniu 2007 roku
Zarządzenie nrz dniaw sprawie
1/2007/V 2007-01-04 powołania komisji do rozpatrzenia ofert na powierzenie oraz wspieranie organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Pabianic w 2007 r.
2/2007/V 2007-01-05 powołania komisji przetargowej do czynności związanych z przeprowadzeniem II-giego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Żurawiej 5, III-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Traugutta 18 oraz V-tych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Pabianicach przy ul. Widzewskiej 12a (działka nr 9/4), ul.Widzewskiej 12a (działki nr 9/2 i 12/1)
3/2007/V 2007-01-10 powołania Miejskiego Zespołu Wyborczego w Urzędzie Miejskim w Pabianicach
4/2007/V 2007-01-10 sprzedaży nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Toruńskiej 16 działki nr 68/3 na rzecz jej użytkownika wieczystego.
5/2007/V 2007-01-10 sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych części nieruchomości gruntowych.
6/2007/V 2007-01-10 sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części nieruchomości gruntowych.
7/2007/V 2007-01-17 zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 18 grudnia 2006 r. Nr 12/2006/V w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części nieruchomości gruntowych.
8/2007/V 2007-01-17 sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej
9/2007/V 2007-01-23 powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych działającej w Urzędzie Miejskim w Pabianicach
10/2007/V 2007-01-23 ustalenia wysokości świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2007 roku.
11/2007/V 2007-01-26 powołania pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
12/2007/V 2007-01-29 zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pabianicach
13/2007/V 2007-01-29 wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice.