Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w grudniu 2002 roku
Zarządzenie nrz dniaw sprawie
12/2002/IV 2002-12-04 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 30 000 EURO na udzielenie kredytu bankowego w wys. 1 500 000zł.
13/2002/IV 2002-12-05 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2002 r.
14/2002/IV 2002-12-05 zmian budżetu miasta Pabianic na 2002 r.
15/2002/IV 2002-12-05 zmian budżetu miasta Pabianic na 2002 r.
16/2002/IV 2002-12-05 zmian budżetu miasta Pabianic na 2002 r.
17/2002/IV 2002-12-10 przeprowadzenia kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pabianicach ul. Warzywna 1/3.
18/2002/IV 2002-12-10 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2002 r.
19/2002/IV 2002-12-10 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2002 r.
20/2002/IV 2002-12-11 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2002 r.
21/2002/IV 2002-12-16 zmiany Zarządzenia Nr 45/2002/III Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie podjęcia działań zwiazanych z uruchomieniem kolektora sanitarnego Pabianice - Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi.
22/2002/IV 2002-12-16 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 EURO na ubezpieczenie jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Pabianic.
23/2002/IV 2002-12-17 powoływania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
24/2002/IV 2002-12-20 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2002 r.
25/2002/IV 2002-12-20 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2002 r.
26/2002/IV 2002-12-20 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2002 r.
27/2002/IV 2002-12-20 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 30 000 EURO na dostawę serwera i urządzeń peryferyjnych w 2002 r.
28/2002/IV 2002-12-31 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2002 r.
29/2002/IV 2002-12-31 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2002 r.
30/2002/IV 2002-12-31 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2002 r.
31/2002/IV 2002-12-31 utworzenia samodzielnego stanowiska - głównego specjalisty pełnomocnika Prezydenta Miasta Pabianic ds. rozwoju gospodarczego i przekształceń własnościowych oraz bezpieczeństwa mieszkańców.
32/2002/IV 2002-12-31 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2002 r.