Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic wydanych w grudniu 2002 roku
Zarządzenie nrz dniaw sprawiestatus
12/2002/IV 2002-12-04 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 30 000 EURO na udzielenie kredytu bankowego w wys. 1 500 000zł.  obowiązujące
13/2002/IV 2002-12-05 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2002 r.  obowiązujące
14/2002/IV 2002-12-05 zmian budżetu miasta Pabianic na 2002 r.  obowiązujące
15/2002/IV 2002-12-05 zmian budżetu miasta Pabianic na 2002 r.  obowiązujące
16/2002/IV 2002-12-05 zmian budżetu miasta Pabianic na 2002 r.  obowiązujące
17/2002/IV 2002-12-10 przeprowadzenia kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pabianicach ul. Warzywna 1/3.  obowiązujące
18/2002/IV 2002-12-10 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2002 r.  obowiązujące
19/2002/IV 2002-12-10 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2002 r.  obowiązujące
20/2002/IV 2002-12-11 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2002 r.  obowiązujące
21/2002/IV 2002-12-16 zmiany Zarządzenia Nr 45/2002/III Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie podjęcia działań zwiazanych z uruchomieniem kolektora sanitarnego Pabianice - Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi.  obowiązujące
22/2002/IV 2002-12-16 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 EURO na ubezpieczenie jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Pabianic.  obowiązujące
23/2002/IV 2002-12-17 powoływania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  obowiązujące
24/2002/IV 2002-12-20 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2002 r.  obowiązujące
25/2002/IV 2002-12-20 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2002 r.  obowiązujące
26/2002/IV 2002-12-20 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2002 r.  obowiązujące
27/2002/IV 2002-12-20 powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 30 000 EURO na dostawę serwera i urządzeń peryferyjnych w 2002 r.  obowiązujące
28/2002/IV 2002-12-31 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2002 r.  obowiązujące
29/2002/IV 2002-12-31 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2002 r.  obowiązujące
30/2002/IV 2002-12-31 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2002 r.  obowiązujące
31/2002/IV 2002-12-31 utworzenia samodzielnego stanowiska - głównego specjalisty pełnomocnika Prezydenta Miasta Pabianic ds. rozwoju gospodarczego i przekształceń własnościowych oraz bezpieczeństwa mieszkańców.  obowiązujące
32/2002/IV 2002-12-31 zmian w budżecie miasta Pabianic na 2002 r.  obowiązujące