Zespół Radców Prawnych

95-200 Pabianice
ul. Zamkowa 16
III piętro, pokój nr 35

tel. +48 42 22 54 676
fax       +48 42 22 54 669

[start] [koniec]

Do zadań Zespołu Radców Prawnych (stosującego symbol ZRP) należy w szczególności:

  1. wykonywanie obsługi prawnej organów Gminy i Wydziałów Urzędu m.in. w zakresie udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych, opiniowania decyzji administracyjnych i niektórych pism urzędowych,
  2. udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych organów Gminy i ich opiniowanie pod względem zgodności z przepisami prawa,
  3. wykonywanie zastępstwa sądowego,
  4. prowadzenie i udostępnianie zbioru przepisów prawnych,
  5. udzielanie wyjaśnień w sprawie obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania Rady, Prezydenta,
  6. informowanie Prezydenta, Naczelników i kierowników samodzielnych referatów o zmianach w obowiązującym stanie prawnym,
  7. informowanie Prezydenta o zauważonych uchybieniach w działalności Urzędu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach prawnych tych uchybień,
  8. obsługa prawna sesji Rady.