Kierownik Biura Kart Miejskich
Joanna Stelmach

95-200 Pabianice
ul. św. Jana 4
parter, pokój nr 5

tel.: +48 42 22 54 608
fax: +48 42 22 54 669
e-mail: jstelm@um.pabianice.pl

[start] [koniec]

Biuro Kart Miejskich

95-200 Pabianice
ul. św. Jana 4
parter, pokój nr 6

tel.: +48 42 22 54 608
fax: +48 42 22 54 669
e-mail: karty@um.pabianice.pl

 

Do zadań Biura Kart Miejskich (stosującego symbol BKM), działającego na prawach referatu należy w szczególności:

 1. realizowanie i monitorowanie funkcjonowania programu miejskiego „Karta Pabianiczanina”, w szczególności:
  1. rozpatrywanie wniosków o przyznanie karty oraz jej wydawanie uprawnionym osobom,
  2. wyszukiwanie partnerów programu i nawiązywanie z nimi współpracy,
  3. rozpoznawanie potrzeb mieszkańców i inicjowanie działań służących ich zaspakajaniu w ramach realizacji programu;
 2. przygotowywanie i wdrażanie programów i projektów służących poprawie warunków życia i integracji społecznej mieszkańców miasta;
 3. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi samorządami w zakresie realizacji programów kart miejskich;
 4. sporządzanie analiz, sprawozdań, ocen i informacji w zakresie realizowanych zadań;
 5. wykonywanie innych zadań związanych z wdrażanymi programami kart miejskich.