Biuro Kart Miejskich

 

 

[start] [koniec]

Do zadań Biura Kart Miejskich (stosującego symbol BKM), działającego na prawach referatu należy w szczególności:

 1. realizowanie i monitorowanie funkcjonowania programu miejskiego „Karta Pabianiczanina”, w szczególności:
  1. rozpatrywanie wniosków o przyznanie karty oraz jej wydawanie uprawnionym osobom,
  2. wyszukiwanie partnerów programu i nawiązywanie z nimi współpracy,
  3. rozpoznawanie potrzeb mieszkańców i inicjowanie działań służących ich zaspakajaniu w ramach realizacji programu;
 2. przygotowywanie i wdrażanie programów i projektów służących poprawie warunków życia i integracji społecznej mieszkańców miasta;
 3. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi samorządami w zakresie realizacji programów kart miejskich;
 4. sporządzanie analiz, sprawozdań, ocen i informacji w zakresie realizowanych zadań;
 5. wykonywanie innych zadań związanych z wdrażanymi programami kart miejskich.