Zespół ds. promocji Miasta

Joanna Stelmach

95-200 Pabianice
ul. Zamkowa 16
IV piętro, pokój nr 39

tel. +48 42 22 54 681
fax +48 42 22 54 669
e-mail: jstelm@um.pabianice.pl

Michał Wendler

95-200 Pabianice
ul. Zamkowa 16
IV piętro, pokój nr 39

tel. +48 42 22 54 681
fax +48 42 22 54 669
e-mail: mwendler@um.pabianice.pl

[start] [koniec]

Do zadań Zespołu ds. promocji Miasta (stosującego symbol ZPM) należy w szczególności:

  1. prowadzenie spraw dotyczących promocji miasta, w tym konkursów, zdobywania certyfikatów promujących miasto oraz przygotowywanie umów na promocję;
  2. przygotowywanie projektów graficznych promujących miasto;
  3. opracowywanie i wspomaganie wszelkich projektów z zakresu promocji;
  4. nadzór i opracowywanie wydawnictw promujących miasto;
  5. przygotowywanie uczestnictwa miasta w wystawach oraz targach;
  6. prowadzenie całej dokumentacji dotyczącej objęcia przez Prezydenta Miasta Pabianic patronatu / patronatu honorowego danego przedsięwzięcia;
  7. koordynowanie współpracy z miastami partnerskimi;
  8. sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji z zakresu realizowanych zadań.