Zapisy na przyjęcia Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta przyjmowane są w każdy poniedziałek od godz. 14.00 telefonicznie (+48 42 22 54 615) lub osobiście w Sekretariacie Prezydenta Miasta. Prezydent Miasta i Zastępcy Prezydenta przyjmują w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godz. 8.00 - 17.00. Rozpatrywanie skarg i wniosków należy do wspólnych zadań wydziałów Urzędu Miejskiego, realizowanych odpowiednio w zakresie ich działania.

 

Prezydent Miasta Pabianic
Grzegorz Mackiewicz

95-200 Pabianice
ul. Zamkowa 16
II piętro, pokój nr 20

tel.  +48 42 22 54 615
   +48 42 22 54 675
fax  +48 42 22 54 669
e-mail:  gmackiewicz@um.pabianice.pl

 

Więcej informacji

 


 

I Zastępca Prezydenta Miasta Pabianic
Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek

95-200 Pabianice
ul. Zamkowa 16
II piętro, pokój nr 20

tel.  +48 42 22 54 615
   +48 42 22 54 675
fax  +48 42 22 54 669
e-mail:  ajarmakowska@um.pabianice.pl

 

Więcej informacji

 


 

II Zastępca Prezydenta Miasta Pabianic
Maciej Łuczak

95-200 Pabianice
ul. Zamkowa 16
II piętro, pokój nr 20

tel.  +48 42 22 54 615
   +48 42 22 54 675
fax  +48 42 22 54 669
e-mail:  mluczak@um.pabianice.pl

 

Więcej informacji

 


 

Sekretarz Miasta Pabianic
Paweł Rózga

95-200 Pabianice
ul. Zamkowa 16
I piętro, pokój nr 13

tel.  +48 42 22 54 615
fax  +48 42 22 54 669
e-mail:  prozga@um.pabianice.pl

 

Więcej informacji

 


 

Skarbnik Miasta Pabianic

95-200 Pabianice
ul. Zamkowa 16
II piętro, pokój nr 22

tel.  +48 42 22 54 679
fax        +48 42 22 54 669

 

Do czasu powołania Skarbnika Miasta Pabianic jego zadania wykonuje Zastępca Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska

95-200 Pabianice
ul. Zamkowa 16
I piętro, pokój nr 12

tel.  +48 42 22 54 682
fax  +48 42 22 54 669
e-mail:  kmuszyn@um.pabianice.pl

 

Więcej informacji