Prezydent Pabianic - Grzegorz Mackiewicz

Sekretariat Prezydenta

95-200 Pabianice
ul. Zamkowa 16
II piętro, pokój nr 20

Telefon: +48 (42) 225 46 75
  +48 (42) 225 46 15
Fax: +48 (42) 225 46 69
   
e-mail: gmackiewicz@um.pabianice.pl


Więcej informacji


I Zastępca Prezydenta Miasta Pabianic
mgr Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek


Sekretariat:

95-200 Pabianice
ul. Zamkowa 16
II piętro, pokój nr 20

Telefon: +48 (42) 225 46 75
  +48 (42) 225 46 15
Fax: +48 (42) 225 46 69
   
e-mail: ajarmakowska@um.pabianice.pl

Więcej informacji


II Zastępca Prezydenta Miasta Pabianic
mgr inż. Maciej Łuczak


Sekretariat:

95-200 Pabianice
ul. Zamkowa 16
II piętro, pokój nr 20

Telefon: +48 (42) 225 46 75
  +48 (42) 225 46 15
Fax: +48 (42) 225 46 69
   
e-mail: mluczak@um.pabianice.pl

Więcej informacji


Sekretarz Miasta Pabianic
mgr inż. Paweł Rózga


Sekretariat:

95-200 Pabianice
ul. Zamkowa 16
I piętro, pokój nr 13

Telefon: +48 (42) 225 46 75
  +48 (42) 225 46 15
Fax: +48 (42) 225 46 69
   
e-mail: prozga@um.pabianice.pl

 

Więcej informacji


Skarbnik Miasta Pabianic


Sekretariat:

95-200 Pabianice
ul. Zamkowa 16
II piętro, pokój nr 22

Telefon: +48 (42) 225 46 79
Fax: +48 (42) 225 46 69

 

Do czasu powołania Skarbnika Miasta Pabianic jego zadania wykonuje Zastępca Skarbnika Miasta mgr Katarzyna Muszyńska

 

95-200 Pabianice
ul. Zamkowa 16
I piętro, pokój nr 12

 

Telefon: +48 (42) 225 46 82
Fax: +48 (42) 225 46 69
   
e-mail: kmuszyn@um.pabianice.pl


Więcej informacji