Urząd Miejski w Pabianicach

ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice

tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669

e-mail: poczta@um.pabianice.pl

NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

 

Gmina Miejska Pabianice używa statutowej nazwy Miasto Pabianice.

Miasto Pabianice jest wpisane do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny i jako osoba prawna ma nadany numer identyfikacyjny REGON: 47 2057 715 oraz przypisane następujące informacje:
PKD (Polska Klasyfikacja Działalności): 75 11 Z
NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej): 731 196 27 56

 

Urząd Miejski jest statutową jednostką organizacyjną gminy miejskiej Pabianice (Miasta Pabianice), nie posiada osobowości prawnej.

PKD: 75 11 Z
NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910


Siedziba władz Miasta Pabianice (Prezydenta – organu wykonawczego i Rady Miejskiej – organu uchwałodawczego) ma adres: 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16