Urząd Miejski w Pabianicach

 

Gmina Miejska Pabianice używa statutowej nazwy Miasto Pabianice.

Miasto Pabianice jest wpisane do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny i jako osoba prawna ma nadany numer identyfikacyjny REGON: 47 2057 715 oraz przypisane następujące informacje:
PKD (Polska Klasyfikacja Działalności): 75 11 Z
NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej): 731 196 27 56

Urząd Miejski jest ustawową jednostką organizacyjną gminy miejskiej Pabianice (Miasta Pabianice), nie posiada osobowości prawnej,
PKD: 75 11 Z
NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Siedziba władz Miasta Pabianice (Prezydenta – organu wykonawczego i Rady Miejskiej – organu uchwałodawczego) ma adres: 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16