Karta usługi publicznej
Urzędu Stanu Cywilnego
Urzędu Miejskiego w Pabianicach

 

Rejestracja zgonu

 

Podstawa prawna
Art. 64 - 67 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2004, Nr 161, poz. 1688 ze zmianami)

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego, ul. św. Jana 4, 95-200 Pabianice
pokój nr 10, tel. +48 42 22 54 623
w godzinach:
poniedziałek - wyłącznie sporządzanie aktów zgonu na podstawie karty zgonu: 8:00 - 16:00
środa, czwartek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 15.00

Wymagane dokumenty
Karta zgonu wydana przez służbę zdrowia
Dowód osobisty osoby zmarłej Wymagany
Dowód osobisty współmałżonka
Paszport osoby zmarłej (można również złożyć w biurze paszportowym)
Dokument tożsamości osoby zgłaszającej do wglądu

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Złożenie dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Św. Jana 4

Termin realizacji
Niezwłocznie.

Sposób załatwienia sprawy
Akt zgonu.

Opłaty
Bez opłat

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje
Zwraca się uwagę, że do załatwienia niektórych formalności urzędowych zachodzi potrzeba przedłożenia kserokopii karty zgonu otrzymanej w placówce medycznej. Warto wykonać kopię tego dokumentu przed złożeniem go w USC w celu rejestracji zgonu.
Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności: małżonek i dzieci zmarłego, najbliżsi krewni lub powinowaci, osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon. Zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Przy rejestracji zgonu otrzymuje się 3 bezpłatne skrócone odpisy aktu zgonu.

 

 

[start] [koniec]Załączniki:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych