I Zastępca Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek

Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek

95-200 Pabianice
ul. Zamkowa 16
II piętro, pokój nr 20

tel.: +48 42 22 54 675
+48 42 22 54 615
fax: +48 42 22 54 669
e-mail: a.jarmakowska@um.pabianice.pl

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Pabianic Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek nadzoruje pracę i kontroluje realizację zadań:

 1. Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu;
 2. Wydziału Inwestycji Miejskich (z wyłączeniem Referatu Programów Priorytetowych);
 3. Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych (z wyłączeniem strategii rozwoju miasta);
 4. Zespołu ds. Promocji Miasta;
 5. Biura Kart Miejskich;
 6. Przedszkoli miejskich i szkół podstawowych;
 7. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
 8. Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej;
 9. Miejskiego Ośrodka Kultury;
 10. Miejskiej Biblioteki Publicznej;
 11. Muzeum Miasta Pabianic;
 12. Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie (Typ AB) ;
 13. Żłobka Miejskiego;
 14. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.