I Zastępca Aleksandra Jarmakowska-JasiczekAleksandra Jarmakowska-Jasiczek

95-200 Pabianice
ul. Zamkowa 16
II piętro, pokój nr 20

tel.: +48 42 22 54 675
+48 42 22 54 615
fax: +48 42 22 54 669
e-mail: ajarmakowska@um.pabianice.pl

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Pabianic Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek nadzoruje pracę i kontroluje realizację zadań:

 1. Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu;
 2. Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych;
 3. Wydziału Spraw Lokalowych;
 4. Zespołu ds. Promocji Miasta;
 5. Przedszkoli miejskich i szkół podstawowych;
 6. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
 7. Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej;
 8. Miejskiego Ośrodka Kultury;
 9. Miejskiej Biblioteki Publicznej;
 10. Muzeum Miasta Pabianic;
 11. Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie (Typ AB);
 12. Żłobka Miejskiego;
 13. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.