I Zastępca Aleksandra Jarmakowska-JasiczekAleksandra Jarmakowska-Jasiczek

95-200 Pabianice
ul. Zamkowa 16
II piętro, pokój nr 20

 

tel.: +48 42 22 54 675
+48 42 22 54 615
fax: +48 42 22 54 669
e-mail: ajarmakowska@um.pabianice.pl

 

 

 

I Zastępca Prezydenta Miasta Pabianic Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek nadzoruje pracę i kontroluje realizację zadań:

 1. Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu;
 2. Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych;
 3. Zespołu ds. promocji Miasta;
 4. Przedszkoli miejskich, szkół podstawowych i gimnazjów;
 5. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
 6. Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej;
 7. Miejskiego Ośrodka Kultury;
 8. Miejskiej Biblioteki Publicznej;
 9. Muzeum Miasta Pabianic;
 10. Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie (Typ AB);
 11. Żłobka Miejskiego.