Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie
Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach w rejonie ulic: Hermanowskiej i Zielnej - część północna
Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach w rejonie ulic: Hermanowskiej i Zielnej - część południowa
Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 5-246/1, 5-248/24, 5-248/25 położonych w Pabianicach przy ulicy Łaskiej 68, 66 i 60
Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach w rejonie ulicy Logistycznej
Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach w rejonie ulic: św. Jana i Partyzanckiej
Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach w rejonie ulic: Granicznej i Szpitalnej
Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach w rejonie ulic: Stefana kard. Wyszyńskiego i Ludwika Waryńskiego
Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach w rejonie ulic: Stefana Żeromskiego i Bagatela