Działając[start] [koniec]na podstawie art. 34 ust.1  ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) Prezydent Miasta Pabianic informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wnioski o zakup preferencyjny można składać:

  • osobiście w Urzędzie Miejskich w Pabianicach ul. św. Jana 4, pok. 20, 95-200 Pabianice
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na adres /1311aholak/SkrytkaESP

(W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.)Załączniki:

Regulamin preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych
Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego
Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego