http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2022&poz=5375Załączniki:

Uchwała Nr LII/519/22
Wyniki głosowania jawnego imiennego