Brak treści artykułu

Załączniki:

Proponowany porządek obrad
Proponowany rozszerzony i zmieniony porządek obrad
Proponowany rozszerzony i zmieniony porządek obrad
Nagranie audio cz. 1
Nagranie audio cz. 2
Nagranie audio cz. 3