Brak treści artykułu

Załączniki:

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 - korekta oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 - korekta oświadczenia majątkowego za 2018 r.
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 - oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 - oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 - oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 - oświadczenie majątkowe w związku z wygaśnięciem z dniem 31.08.2022 r. kadencji na stanowisku
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 - oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem z dniem 1.09.2022 r. na stanowisko
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 - oświadczenie majątkowe za 2022 r.