http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6733Załączniki:

Uchwała Nr XIV/174/19
Wyniki głosowania jawnego imiennego