Karta usługi publicznej
Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych
Urzędu Miejskiego w Pabianicach

 

Uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dokonanie zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650),
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646.)
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647.)
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 649.)

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych - Referat Działalności Gospodarczej,
Pabianice, ul. Gabriela Narutowicza 33, pokój nr 16, tel. +48 42 22 54 631
w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 – 12.00, 14.00 – 16.00
wtorek: 8.00 – 12.00, 14.00 – 17.00
piątek: 8.00 – 12.00, 14.00 – 15.00

Wymagane dokumenty

  • wniosek CEIDG-1 o wpis do ewidencji działalności gospodarczej wraz z załącznikami określonymi we wniosku (dostępne na stronie www.CEIDG.gov.pl)
  • dowód osobisty (do wglądu)


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów

Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesantów, Pabianice, ul. Zamkowa 16 lub Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych – Referat Działalności Gospodarczej, Pabianice, ul. Gabriela Narutowicza 33, pokój nr 16.
Odbiór dokumentów: Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych – Referat Działalności Gospodarczej, Pabianice, ul. Gabriela Narutowicza 33, pokój nr 16.

Termin realizacji
Dzień następny.

Sposób załatwienia sprawy
Rejestracja w CEIDG.

Opłaty
Brak.

Tryb odwoławczy
Brak.

Dodatkowe informacje
Przedsiębiorca zgłasza się do:

  • Urzędu Skarbowego w Pabianicach, ul. Zamkowa 26,
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Pabianicach, ul. Tadeusza Kościuszki 31.