Brak treści artykułu

Załączniki:

Proponowany porządek obrad
Nagranie audio cz.1
Nagranie audio cz.2
Protokół z sesji