http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=455

Załączniki:

Uchwała Nr XLIX/639/17
Wyniki głosowania jawnego imiennego