http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2419

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIX/522/17