http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1472

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVII/485/17