http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4219Załączniki:

Uchwała Nr XXVIII/358/16