Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2011 Nr 206, poz. 1216 wraz z późniejszymi zmianami) Urząd Miejski w Pabianicach posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

ePUAP

Pismo ogólne do podmiotu publicznego składane za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Pabianicach na platformie ePUAP

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /1311aholak/SkrytkaESP

UWAGA: W celu złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego w Pabianicach za pośrednictwem platformy ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub potwierdzonego Profilu Zaufanego ePUAP.

PeUP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Pabianicach na platformie PeUP wraz z listą usług oraz formularzy elektronicznych

UWAGA: W celu złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego w Pabianicach za pośrednictwem platformy PeUP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie PeUP lub ePUAP oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub potwierdzonego Profilu Zaufanego ePUAP.