W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 13646 artykułów
uchwała nr: LXI/591/23
uchwała nr LXI/591/23
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pabianice na rok 2023”
status uchwały nieobowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 2408
uchwała nr: LXI/590/23
uchwała nr LXI/590/23
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Pabianic na lata 2023-2025
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/589/23
uchwała nr LXI/589/23
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr LVII/567/22 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
status uchwały nieobowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 2407
uchwała nr: LXI/588/23
uchwała nr LXI/588/23
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXII/256/20 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 września 2020 r. zmieniającą Uchwałę Nr XVIII/193/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Pabianicach oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania
status uchwały nieobowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 2406
uchwała nr: LXI/587/23
uchwała nr LXI/587/23
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
status uchwały nieobowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 2405
uchwała nr: LXI/586/23
uchwała nr LXI/586/23
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zmian w programie osłonowym dla mieszkańców Miasta Pabianic „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023, przyjętym uchwałą Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 19 grudnia 2018 r., zmienioną uchwałą Nr IV/43/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 23 stycznia 2019 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/585/23
uchwała nr LXI/585/23
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr L/509/22 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Pabianic na lata 2023-2030, w tym trybu konsultacji
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/584/23
uchwała nr LXI/584/23
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/583/23
uchwała nr LXI/583/23
jakiego organu Rady Miejskiej Pabianice
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach
status uchwały obowiązująca
Adres nieruchomości: działka nr 296/1 przy ul. Tatarkowej
Adres nieruchomości działka nr 296/1 przy ul. Tatarkowej
Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 296/1 o pow. 204 m2 położonej w Pabianicach przy ul. Tatarkowej, w obrębie P-29, zapisanej w księdze wieczystej nr LD1P/00020496/6
Typ przetargu przetarg ustny ograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 23.460 zł
Data przetargu
Adres nieruchomości: ul. Świerkowa 6A
Adres nieruchomości ul. Świerkowa 6A
Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 480 o pow. 266 m2 położonej w Pabianicach przy ul. Świerkowej 6A, w obrębie P-1, zapisanej w księdze wieczystej nr LD1P/00004601/8
Typ przetargu przetarg ustny ograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 27.000 zł
Data przetargu
Adres nieruchomości: ul. Wodna 3
Adres nieruchomości ul. Wodna 3
Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Wodnej 3, oznaczonej jako działka nr 64/3 o pow. 894 m2, zapisanej w księdze wieczystej kw LD1P/00014323/8
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 120.000 zł
Data przetargu
zarządzenie nr: 74/2023/P
zarządzenie nr 74/2023/P
wydane przez Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia
w sprawie zmieniające Zarządzenie Nr 214/2020/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz wyznaczenia koordynatora ds. dostępności
Status jednorazowe
zarządzenie nr: 72/2023/P
zarządzenie nr 72/2023/P
wydane przez Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia
w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2023 r.
Status jednorazowe
zarządzenie nr: 71/2023/P
zarządzenie nr 71/2023/P
wydane przez Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia
w sprawie sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 15 przy ul. Łaskiej 76 w Pabianicach wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej
Status jednorazowe
zarządzenie nr: 70/2023/P
zarządzenie nr 70/2023/P
wydane przez Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia
w sprawie sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 18/18A przy ul. Stefana Batorego 2 w Pabianicach wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej
Status jednorazowe
zarządzenie nr: 7/2023/K
zarządzenie nr 7/2023/K
wydane przez Kierownika Urzędu Miejskiego
z dnia
w sprawie uzupełnienia składu Stałej Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pt. „Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice – II Postępowanie”
Status jednorazowe
zarządzenie nr: 6/2023/K
zarządzenie nr 6/2023/K
wydane przez Kierownika Urzędu Miejskiego
z dnia
w sprawie uzupełnienia składu Stałej Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pt. „Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury elektroenergetycznej miasta Pabianic”
Status jednorazowe