W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Pabianicach


ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice


tel.: +48 42 22 54 600
fax: +48 42 22 54 669


e-mail: poczta@um.pabianice.pl


NIP: 731 10 02 565
REGON: 000 516 910

Zespół Audytu i Kontroli

Zespół Audytu i Kontroli


Piotr Kęskiewicz

95-200 Pabianice
ul. św. Jana 10
II piętro

tel.: +48 42 22 54 693
fax: +48 42 22 54 669

Sławomir Bratuszewski

95-200 Pabianice
ul. św. Jana 10
II piętro

tel.: +48 42 22 54 693
fax: +48 42 22 54 669

Dariusz Kuźnicki

95-200 Pabianice
ul. św. Jana 10
II piętro

tel.: +48 42 22 54 693
fax: +48 42 22 54 669

Małgorzata Klupczewska

95-200 Pabianice
ul. św. Jana 10
II piętro

tel.: +48 42 22 54 693
fax: +48 42 22 54 669

Do zadań Zespołu Audytu i Kontroli (stosującego symbol ZAK) należy w szczególności:

 1. dokonywanie kontroli przestrzegania celowości zaciąganych zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych;
 2. badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności:
  1. pobierania i gromadzenia środków publicznych,
  2. zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych,
  3. udzielania zamówień publicznych,
  4. zwrotu środków publicznych przez Urząd i gminne jednostki organizacyjne;
 3. badanie i ocena:
  1. dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych,
  2. systemu gromadzenia środków publicznych, dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,
  3. efektywności i gospodarności zarządzania finansowego w Urzędzie;
 4. opracowywanie i przedstawianie Prezydentowi do zatwierdzenia rocznych planów kontroli wydziałów Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych;
 5. przygotowanie projektów upoważnień do przeprowadzenia audytu lub kontroli wewnętrznej;
 6. dokonywanie czynności kontrolnych, i sporządzanie z nich protokołów, sprawozdań oraz wniosków i zaleceń;
 7. opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych;
 8. sporządzanie i przedstawianie Prezydentowi sprawozdań z wykonania planu audytu i kontroli wewnętrznej;
 9. bieżące i niezwłoczne informowanie na piśmie Prezydenta o ujawnionych nieprawidłowościach;
 10. przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów z przeprowadzonych audytów i kontroli wewnętrznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 11. składanie wniosków do Prezydenta o powołanie specjalisty do udziału w prowadzonych czynnościach kontrolnych;
 12. prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą w Urzędzie oraz prowadzenie rejestru planów kontroli zarządczej i informacji o realizacji planu kontroli za rok poprzedni w miejskich jednostkach organizacyjnych;
 13. wykonanie innych zadań wynikających z ustaw i przepisów szczególnych.

Zasady i tryb prowadzenia audytu i kontroli wewnętrznej określa Regulamin Audytu i Kontroli Wewnętrznej wprowadzony odrębnym zarządzeniem.

Pracami Zespołu Audytu i Kontroli Wewnętrznej kieruje audytor wewnętrzny.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane